αποκρύβομαι


αποκρύβομαι
αποκρύβομαι, αποκρύφτηκα, αποκρυμμένος βλ. πίν. 8 και πρβλ. αποκρύπτομαι

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αποκρύπτομαι — αποκρύπτομαι, αποκρύφθηκα και αποκρύφτηκα, αποκρυμμένος βλ. πίν. 12 και πρβλ. αποκρύβομαι …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής